Abonnementsbetingelser SunsetPLUS 

Abonnementsbetingelser   

Gældende fra 21. februar 2022

Sunset Boulevard stiller en abonnementsbaseret rabat- og fordelsaftale til rådighed, som giver vores abonnenter adgang til forskellige rabat- og fordelsaftaler afhængig af abonnementsvalg.   

1. Generelt   

1.1 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter ”Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem Sunset Boulevard og en fysisk person (herefter ”Brugeren”) vedrørende abonnements baseret rabataftale. Brugeren skal være minimum 18 år og bosat i Danmark, for at kunne blive abonnent af SunsetPLUS.   
Sunset Boulevard kan nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve et abonnement med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt Sunset Boulevards betingelser.   

1.2 Disse betingelser udgør vilkårene for det abonnement der er gældende mellem Brugeren og Sunset Boulevard (herefter ”Aftalen”). For at få adgang til abonnementet skal Brugeren læse og acceptere Aftalen.   

1.3 Det er ikke muligt at benytte SunsetPLUS hos følgende Sunset Boulevard restauranter: Lalandia, Grønland og Thorshavn.  

1.4 Når abonnementet er oprettet, vil Sunset Boulevard fremsende en bekræftelse herpå til den e-mailadresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.   

1.5 Har du inden for de seneste 12 måneder haft et abonnement, og i den forbindelse modtaget gratis produkter i form af måltider, gavekort, værdikuponer eller andre kampagnetilbud ved indmeldelsen, så udløser en ny indmeldelse ikke sådanne gratis produkter og kampagnetilbud ved tegning af nyt abonnement, da indmeldelsesgaver og kampagnetilbud kun gælder for abonnenter, der ikke har abonneret inden for de sidste 12 måneder.  

2. Ydelsernes omfang   

2.1 For en månedlig betaling kan Brugeren tegne et abonnement og få adgang til rabat- og fordelsordningen.   

  • Basic: 30% rabat  
  • Premium: 40% rabat   
  • Exclusive: 50% rabat
 

Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud, rabatter og gavekort.  

2.2 Abonnementet giver Brugeren adgang til brug af rabat- og fordelsordningen, til den  
abonnementsløsning, som Brugeren har valgt ved indmeldelse. Der gælder for de forskellige abonnementer et maksimum for det rabatbeløb der kan opnås pr dag.  

  • Basic: rabat på køb op til 150 kr.   
  • Premium: rabat på køb op til 600 kr.  
  • Exclusive: rabat på køb op til 600 kr. 
 

2.3 Abonnementet er personligt og kan ikke overdrages til andre.   

3. Adgang til tjenesterne 

3.1 Brugeren skal for at få adgang til abonnementsordningen registrere en brugerkonto ved at downloade Sunset Boulevard’s app og tilmelde sig derigennem.   

3.2 Brugeren skal afgive sin ordre via Sunset Boulevard’s app for at opnå rabatten.   

3.3 Sunset Boulevard må gerne afvise at modtage ordren i restauranterne, idet systemet ikke kan håndtere abonnementet/rabat- og fordelsordningen.   

3.4 Sunset Boulevard vil altid guide Brugeren så Brugeren altid får den optimale service.    

4. Registrering 

4.1 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angive oplysninger er korrekte på oprettelsestidspunktet og løbende holdes korrekt opdateret. Ved oprettelse må Brugeren kun opgive oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.   

4.2 Ved oprettelse skal Brugeren angive navn, mailadresse samt kreditkortoplysninger (herefter ”Brugeroplysninger”). Brugerens oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre.   
Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.   

4.3Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerkontoen eller Brugeroplysninger, skal Brugeren omgående underrette Sunset Boulevard.    

5. Gebyrer og betaling  

5.1 Gebyrer for brug af abonnementet skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på Sunset Boulevards hjemmeside ved oprettelse af abonnementet.   

5.2 Den løbende betaling for abonnementet sker forud hver måned.  

5.3 Første opkrævning sker på indmeldelsesdatoen. Herefter månedligt på samme dag i måneden som indmeldelsesdatoen.   

5.4 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Sunset Boulevard tilbudte betalingsmidler i app’en. Brugeren forpligter sig til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.    

6. Tilpasning og ændringer 

6.1 Sunset Boulevard forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for abonnementet. Ændringen skal meddeles til Brugeren pr. e-mail senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden særlig opsigelsesret for Brugeren.    

7. Fortrydelsesret 

7.1 Brugeren har 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra tidspunktet for Brugerens modtagelse af ordrebekræftelsen jf. pkt. 1.3 ovenfor. Abonnementet skal fortrydes inden udløb af fristen på 14 dage, og udløber fristen i en weekend eller på en helligdag forlænges den til næstkommende danske hverdag. Ønsker Brugeren at fortryde abonnementet gøres det enten ved at ringe på telefonnummer 7545 3266 eller ved at sende en e-mail til [email protected] om at Brugeren fortryder sit tegnede abonnement med angivelse af e-mailadresse og telefonnummer anvendt for abonnementet. Uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter at Sunset Boulevard har modtaget Brugerens ønske om fortrydelse af abonnementet tilbageføres det betalte abonnement til samme kreditkort som Brugeren anvendte ved betaling af det første abonnementsbeløb.   
Brugeren accepterer at abonnementet kun kan fortrydes, hvis dette ikke er taget i brug. Fra det tidspunkt det første gang anvendes i forbindelse med et køb og der opnås rabat så accepterer Brugeren, at servicen er leveret og fortrydelsesretten bortfalder, selvom fortrydelsesfristen på de 14 dage jf. ovenfor endnu ikke er udløbet.  

8. Opsigelse  

8.1 Brugeren kan afmelde sit SunsetPLUS -abonnement når som helst. Brugeren vil fortsat have adgang til abonnementet frem til udgangen af indeværende faktureringsperiode (abonnementsmåned), hvorefter det ophører. Betalinger vil ikke blive refunderet, og Sunset Boulevard yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte abonnementsperioder. Ved opsigelsen af abonnementet skal dette foretages igennem app’en. Efter opsigelse bortfalder alle rabatter og fordele.   

9. Behandling af personoplysninger 

9.1, Sunset Boulevard vil behandle følgende personoplysninger om dig, når du tilmelder dig SunsetPLUS og benytter tjenesten:   

  • Navn  
  • E-mailadresse  
  • Kreditkortoplysninger  
  • Oplysninger om din betaling og brug af tjenesten, herunder transaktionsdata.  

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores aftale med dig om dit SunsetPLUS-abonnement (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, så længe abonnementet er i kraft, men vi kan opbevare oplysningerne i en længere periode, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen, f.eks. bogføringsloven, der pålægger os at opbevare regnskabsmateriale i løbende år + 5 år (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), hvis behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller af hensyn til vores legitime interesse i at administrere dine rettigheder som tidligere kunde, f.eks. ovennævnte afsnit 1.5 (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Oplysningerne kan også blive anonymiseret og brugt til statistik og analyse.   

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores persondatapolitik på vores hjemmeside https://www.sunset-boulevard.dk/privatlivspolitik/ hvor du også finder oplysninger om dine rettigheder.   

10. Brugerens misligholdelse af Betingelser for Brug 

10.1 Ved brud på nærværende Betingelser for Brug, forbeholder Sunset Boulevard sig retten til omgående at ophæve Brugerens abonnement som følge af misligholdelsen, fx hvis Brugeren i strid med pkt. 4 overlader brugen af abonnementet til andre. Såfremt ophævelsen bliver nødvendig, vil Sunset Boulevard give Brugeren skriftligt orientering herom. Brugeren skal i denne forbindelse være opmærksom på, at abonnementsbetalingen ikke vil blive refunderet.